ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

Տեղական գործընկերներ

 

Միջազգային գործընկերներ

 • ՄԱԿ-ի հայկական գրասենյակ
  Այցելեք` www.un.am

 • Միավորված ազգերի զարգացման ծրագիր /ՄԱԶԾ/
  Այցելեք` www.undp.am
   
 • Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն /ԵԱՀԿ/
  Այցելեք` http://www.osce.org/yerevan/

 • Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալություն /ՇԶՀԳ/
  Այցելեք` www.swisscoop.am 
   
 • ՆԱՏՕ
  Այցելեք` www.nato.int

 • ԱՄՆ  արտակարգ իրավիճակների կառավարման դաշնային գործակալություն ՖԵՄԱ
  Այցելեք` www.fema.gov
   
 • Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն
  Այցելեք` www.iaea.org

 • Քաղաքացիական պաշտպանության միջազգային կազմակերպություն /ՔՊՄԿ/
  Այցելեք` www.icdo.org

 • ՅՈՒՆԻՍԵՖ
  Այցելեք` www.unicef.org
Վեբկայքը`