Բառարաններ

 

  1. Արտակարգ իրավիճակներ
  2. Հասկացություններ շրջակա միջավայրի եւ էկոլոգիայի պահպանության մասին
  3. Արտակարգ իրավիճակների տարածքային կազմավորումներ
  4. Քաղաքացիական պաշտպանություն։ Արտակարգ իրավիճակներում գործող ուժեր ու միջոցներ։
  5. Արտակարգ իրավիճակները նախազգուշացնելու եւ կանխելու միջոցառումներ
  6. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանություն
  7. Արտակարգ իրավիճակների վերացում
  8. Պարենի, սննդահումքի, անասնակերի, գյուղատնտեսական կենդանիների, ջրամատակարարման օբյեկտների պաշտպանությունը վարակվելուց եւ աղտոտվելուց
  Բեռնավորել
Տերմինների բառարան

Այս տերմինաբանական բառարանը մշակվել է ՄԱԿ-ի կողմից` տվյալ ոլորտի այլ մասնագետների համագործակցությամբ եւ իրենից ներկայացնում է տարերային աղետների ռիսկի նվազեցման հիմնական սահմանումները։ Սրա հիմնական նպատակն է ապահովել փոխըմբռնում տվյալ խնդրի վերաբերյալ։ Բառարանը նախատեսված է մասնագետների, իշխանությունների եւ լայն հասարակության օգտագործման համար։
  Բեռնավորել
Վեբկայքը`