Ընթացիկ ծրագրերը

  • Agreement with Swiss Cooperation and Developemtn Agency2008 թ. Շվեյցարիայի զարգացման եւ համագործակցության գործակալության  հետ ստորագրված համաձայնագրով "Հրշեջները համայնքներում" հանրային իրազեկման ծրագիրն իրականացվելու է ևս չորս տարի` մինչև 2010 թվականի վերջը` ընդգրկելով հանրապետության բոլոր մարզերը և Երևանը:

  • 2008 թ. ՄԱԶԾ աջակցությամբ Արարատի մարզում իրականացվում է հանրային իրազեկման պիլոտային ծրագիր, պատրաստվում են տեսաֆիլմեր ու սոցիալական հոլովակներ: Նույն ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են "Արտակարգ ալիք" ինտերնետաին պորտալի վերակառուցման, ինչպես նաեւ "Արտակարգ ալիք" լրատվական կենտրոնի Աճառյան եւ Պուշկինի փողոցների գրասենյակների օպտիկամանրաթելային ինտերնետային կապի, ընդհանուր ցանցի ստեղծման ու ծրագրային ապահովման աշխատանքներ:

  • Agreement with OSCE2008 թ. ԵԱՀԿ երեւանյան գրասենյակի հետ ստորագրված համաձայնագրով  վերսկսվել է "Արտակարգ ալիք" ամենշաբաթյա հեռուստա եւ ռադիո հաղորդաշարերի թողարկումը, կազմակերպվել են հասարակայնության հետ կապերի նորագույն ձեւերի ու մեթոդների վերաբերյալ դասընթացներ, ցուցաբերվել է փորձագիտական աջակցություն, իրականացվել են "Արտակարգ ալիքի" դեմքի եւ իմիջի ձեւավորման, տեղեկատվական բոլոր խողովակների պատկերի ու գույնի նույնացման, ներկայացուցչական փաթեթի մշակման աշխատանքներ:

  • 2008 թ. սեպտեմբերից Երեւանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում ներդրվել է "Լրատվությունն արտակարգ իրավիճակներում" նոր առարկան:

 

Վեբկայքը`